Verduurzamen

Deze eerste lezing gaat over het verduurzamen van onze eigen woningen. Daarbij gebruik ik ons eigen huis als voorbeeld over hoe wij in de jaren 1987 tot en met 2021 met de verduurzaming van deze woning uit 1970 zijn omgegaan. In deze lezing gaan we verder in op een aantal onderwerpen rond onze energievoorziening. Hoe…