1. Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling.
 2. Het verschuldigde cursusgeld dient binnen 7 dagen na ontvangst van de bevestiging, onder vermelding van het registratienummer, overgemaakt te zijn op IBAN rekeningnummer NL02RABO0113824378 ten name van Gilde De Graven onder vermelding van uw naam, referentienummer en cursuscode.
 3. Indien een cursus niet doorgaat, krijgt u het gehele cursusgeld retour.
 4. Indien u zelf annuleert uiterlijk één week voor aanvang van de cursus, dan krijgt u het gehele cursusgeld retour
 5. Indien u zelf annuleert, doch het cursusmateriaal is reeds door ons besteld, bent u ons de kosten van het cursusmateriaal verschuldigd.
 6. Zodra de cursus is gestart, is teruggave cursusgeld niet meer mogelijk.
 7. Medewerkers of ex-medewerkers van DSM en Sabic kunnen via het Fonds Sociale Instellingen (FSI) korting krijgen op al onze cursussen. Hoe gaat een en ander in zijn werk: de cursisten betalen het hele bedrag voor de cursus aan het Gilde. Bij het FSI vragen ze een aanvraagformulier aan. Dit formulier leveren ze ingevuld en ondertekend in op het kantoor van het Gilde. Het Gilde declareert het geld bij het FSI en zodra dat bij ons binnen is, wordt het naar de betreffende cursist teruggeboekt. Het bedrag dat kan worden gedeclareerd is 30% van het cursusgeld met een maximum van € 20, =. Het aanvraagformulier kan door de cursist telefonisch worden opgevraagd via telefoonnummer 046-477 35 55 of worden gedownload via www.stichtingfsi.nl.
 8. Bij ééndaagse activiteiten (bijvoorbeeld lezingen, excursies, wandelingen, etc.) is géén restitutie van het inschrijfgeld mogelijk.
 9. Deelnemers aan ons reisprogramma wordt nadrukkelijk geadviseerd een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
 10. Onze reizen en excursies worden georganiseerd door Emerald Incentives en afgehandeld door Ronny Hermans Personal Touch Travel. Daardoor vallen zij onder de ANVR reis- en boekingsvoorwaarden en worden gedekt door SGR en Calamiteitenfonds.
 11. Deelname aan een activiteit van Gilde (bijvoorbeeld cursus, workshop, wandel-, fietstocht, etc.) geschiedt geheel op eigen risico. Gilde is niet aansprakelijk voor letsel, blessures e.d.
 12. Inschrijving voor onze Nieuwsbrief betekent dat u bekend bent en akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens conform ons Privacy beleid.