Taken van de voorzitter

De voorzitter is het gezicht van de stichting. De rol omhelst voornamelijk de dagelijkse leiding van het bestuur. Hieronder vallen onder andere de volgende taken:

 • De leiding nemen bij vergaderingen
 • De verschillende bestuurstaken coördineren
 • Optreden als het gezicht van de stichting voor de buitenwereld (congressen e.d.)
 • De uitvoering van de bestuurstaken controleren

Taken van de secretaris

De secretaris is de schrijver van het bestuur. Hij of zij documenteert het handelen van het bestuur en zorgt voor de schriftelijke communicatie naar de buitenwereld. Hieronder vallen onder andere de volgende taken:

 • De ingekomen stukken archiveren
 • Notuleren bij vergaderingen
 • Brieven en (pers)berichten schrijven voor de stichting

Taken van de penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële zaken voor de stichting. Hij of zij beheert het geld en voert onder andere de volgende taken uit:

 • Bijhouden van het kasboek
 • Verrichten van betalingen
 • Het bestuur op de hoogte houden van de financiële gezondheid van de stichting
 • Het financieel jaarverslag opstellen
 • De begroting opstellen

 

John Arets

John Arets

Voorzitter

John Walraven

John Walraven

Penningmeester

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * gemarkeerd

Stuur suggestie