Geelbuikvuurpad en Vroedmeesterpad

Dit is een lezing waarin de levenswijze en de verspreiding en beschermingsmaatregelen van de vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad aan de hand van beeldmateriaal wordt toegelicht. Onze deskundige Wil Niessen uit Grevenbicht gaat u via een interessante presentatie toelichten dat Limburg en dan met name het Heuvelland is bekend om het voorkomen van de meest bedreigde amfibieën…