Start seizoen 2020-2021

Er is wellicht wat weinig, dan wel miscommunicatie over de start van het nieuwe jaarprogramma 2020-2021.De coronaperikelen houden u en ons bezig, ook met betrekking tot de start van het nieuwe seizoen. Natuurlijk willen wij jullie een veilige omgeving bieden, waarbij de kans op besmetting verwaarloosbaar klein is.De geëigende maatregelen inzake hygiëne en afstand zijn…