De Vereenigde Oostindische Compagnie of in hedendaagse spelling Verenigde Oost-Indische Compagnie, afgekort tot VOC (1602-1800), was een particuliere Nederlandse handelsonderneming met een door de Staten-Generaal verleend monopolie op de overzeese handel tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het gebied ten oosten van Kaap de Goede Hoop en ten westen van de Straat Magellaan. In dit gebied had de VOC ook het alleenrecht om verdragen te sluiten, oorlog te voeren, forten en handelsposten (factorijen) te bouwen en bestuurders (residenten) aan te stellen. De VOC werd geleidelijk aan een territoriale macht door de verovering van de Banda-eilanden (1609–1621), Ceylon (1640–1656) en met name Java tijdens de Javaanse successieoorlogen (1703–1755).
Kom luisteren en kijken bij Gilde de Graven naar Roland Willems als hij in 5 avonden vertelt en je laat zien dat de VOC twee eeuwen lang het monopolie zal hebben op de succesvolle overzeese handel tussen de Republiek en Azië en binnen Azië.

Bekijk alle details op : https://gildedegraven.nl/evenementen/de-verenigde-oost-indische-compagnie-voc/