Verminderen van het energieverbruik, gasverbruik en de energiekosten voor uw woning.

4 oktober 2022: Hoe kan ik het energieverbruik en met name het gasverbruik van mijn eigen woning verminderen?

In onze interactieve en informatieve bijeenkomsten op 4 oktober en later dit cursusjaar willen wij u een stap verder helpen in de beantwoording van deze vragen. Samen met een deskundige gaan we aan de slag om per avond één geselecteerde vraag intensief met elkaar te bespreken. In dit gesprek wisselen we ook onderling de al eerder gedane ervaringen op dat gebied met elkaar uit.

Aan het eind van de avond bent u een stap verder in uw eigen keuze voor bij uw woning mogelijke en effectieve maatregelen.

Alle informatie te vinden op: https://gildedegraven.nl/evenementen/duurzaamheid-eigen-woning-leren-van-en-met-elkaar/