Het is alweer de 3e keer dat wij een bezoek brachten naar het grens maas Projekt.

De belangstelling was ook deze keer onverminderd groot.

Met 50 deelnemers was dit uitstapje uitverkocht.

Na een korte inleiding heeft de heer Adams van de afdeling voorlichting ons meegenomen  met het vertonen van een film over dit projekt.

Na de film heeft hij een presentatie verzorgd en ook is er ruimschoots aandacht gegeven om alle vragen te beantwoorden.

Bij aankomst werden wij getrakteerd op koffie en vla.

Ook hebben alle deelnemers info meegekregen over de uitwerking van dit projekt.Helaas hebben wij na afloop het werkeiland niet bezocht.

Dat is afgeraden wegens de slechte weersomstandigheden.

De maas is een regenrivier.

De afvoer is onder normale omstandigheden rond de 160 tot 200 kub per seconde.

Bij hoogwater wat steeds vaker voorkomt is dat af en toe meer dan 3000 kub per seconde.

Het Consortium heeft de maas verbreed en verdiept.

voor 2000 zijn er diverse overstromingen geweest.Zo zijn Itteren en Borgharen meerdere keren onder water gelopen.

Er is een plan van aanpak gemaakt.

Dat heeft 7 jaar geduurd.

In 2007 is men gestart met de uitvoering.

De kosten tot op heden hebben ruim 700 miljoen € bedragen. Deze heeft men volledig kunnen bekostigen uit de zand en grindwinning.

Langs de maas is 1000 ha nieuwe natuur ontstaan.

In samenspraak met de bewoners heeft men dit projekt succesvol kunnen realiseren.

Filmploegen uit de VS en Canada zijn op bezoek geweest.

Er is duidelijk sprake van een win win situatie.

De veiligheid is geborgd.

Nieuwe natuur is toegevoegd.

De grindwinning heeft een en ander mogelijk gemaakt.

Zonder overheidsgeld is hier een fantastisch projekt gerealiseerd .