Veel mensen denken na over hun levenseinde en hoe dat zal verlopen. Er is een vereniging in Nederland die zich inzet voor keuzevrijheid aan het einde van het leven en helpt mensen “weloverwogen en op tijd” hun wensen hierover kenbaar te maken, ook aan de huisarts. Dat “op tijd” is vooral van groot belang. Voordat je wilsonbekwaam wordt bijvoorbeeld door een ongeluk, beroerte of dementie.
Angela Kluver, voorlichter van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) geeft een lezing voor iedereen met vragen, twijfels en angsten rondom het levenseinde. De NVVE helpt mensen hun wensen kenbaar te maken en zo de regie over het einde van hun leven te hebben. Zij wil dit bereiken door voorlichting voor iedereen en ondersteuning van haar leden. De NVVE zet zich in voor het beschermen van de euthanasiewet en voor het verbeteren van de wet- en regelgeving.