Taken van de voorzitter

De voorzitter is het gezicht van de stichting. De rol omhelst voornamelijk de dagelijkse leiding van het bestuur. Hieronder vallen onder andere de volgende taken:

  • De leiding nemen bij vergaderingen
  • De verschillende bestuurstaken coördineren
  • Optreden als het gezicht van de stichting voor de buitenwereld (congressen e.d.)
  • De uitvoering van de bestuurstaken controleren

Taken van de secretaris

De secretaris is de schrijver van het bestuur. Hij of zij documenteert het handelen van het bestuur en zorgt voor de schriftelijke communicatie naar de buitenwereld. Hieronder vallen onder andere de volgende taken:

– Voor de vergaderingen Agenda opstellen;

– Notuleren en vastlegging van de vergaderingen;

– Toezien op afhandeling van actiepunten;

– Uitvoering correspondentie in-/externe contacten

Taken van de penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële zaken voor de stichting. Hij of zij beheert het geld en voert onder andere de volgende taken uit:

  • Bijhouden van het kasboek
  • Verrichten van betalingen
  • Het bestuur op de hoogte houden van de financiële gezondheid van de stichting
  • Het financieel jaarverslag opstellen
  • De begroting opstellen

 

Bestuur GDG

 

John Arets

John Arets

Voorzitter

John Walraven

John Walraven

Penningmeester

Team GDG

 

Anne Ypeij

Anne Ypeij

Coördinator diversen

Bep Weijenberg

Bep Weijenberg

Coördinator

Corry Ehlen

Corry Ehlen

Coördinator workshops/lezingen/diversen

Ed Villevoye

Ed Villevoye

Projecten

Giel Schneiders

Giel Schneiders

Coördinator uitstapjes

Jeanny Schuttinga

Jeanny Schuttinga

Coördinator creatieve projecten

Loek Voesten

Loek Voesten

Coördinator computercursussen

Monique Hamers-Sluijs

Monique Hamers-Sluijs

Coördinator diversen

Nicolle Felix

Nicolle Felix

Coördinator talen/fotografie

Ton Theunissen

Ton Theunissen

Coördinator recreatieve activiteiten

Wil Walraven

Wil Walraven

Webbeheerder

 

KANTOOR

Default Image

Anne-Marie Bronneberg

Kantoormedewerkster

Default Image

Hedi Eleveld

Kantoormedewerkster

Default Image

Lilian Beks- Smeets

Kantoormedewerkster