Menu Sluiten

Het bestuur

Het bestuur van Gilde De Graven

Bestuur Gilde De Graven
v.l.n.r.: Jeanny, Paul, Yvonne, Ton, Karien, Bert, Giel en John

De bestuursleden vervullen naast hun bestuursfunctie, ook een rol als coördinator binnen de verschillende categorieën.

John Arets Voorzitter
Bert Wassenberg Secretaris
Giel Schneiders Penningmeester
Yvonne America Coördinator computer cursussen /
Beheer website en automatiserings ondersteuning
Jeanny Schuttinga Coördinator creatieve cursussen
Paul Hazelhof Coördinator taal cursussen
Ton Theunissen Coördinator recreatieve bezigheden
Karien Speck Coördinator Kantoor