Er is wellicht wat weinig, dan wel miscommunicatie over de start van het nieuwe jaarprogramma 2020-2021.De coronaperikelen houden u en ons bezig, ook met betrekking tot de start van het nieuwe seizoen. Natuurlijk willen wij jullie een veilige omgeving bieden, waarbij de kans op besmetting verwaarloosbaar klein is.De geëigende maatregelen inzake hygiëne en afstand zijn goed te realiseren in onze accommodatie. Anders is het met het nieuwe thema rondom ventilatie; dat speelt ook zoals bekend rondom schoolgebouwen, leslokalen en is daarmee ook voor ons een belangrijk item.

We zijn in gesprek met de eigenaar/verhuurder van het gebouw, het bestuur van de Stichting Gemeenschapshuis Trefpunt en laten ons ook informeren door andere instanties. Of de ventilatie afdoende is of aangepast moet worden is nog onduidelijk.

De tijd dringt en hoe dan ook willen we per eind augustus een besluit nemen en jullie dat dan gaan mededelen via onze Nieuwsbrief van 1 september a.s. of per separate e-mail.

Tenslotte nog een paar andere opmerkingen:

  • De wandelingen (kort en lang) van Gilde De Graven kunnen volgens het programma (zie website) sowieso doorgang vinden;
  • De cursussen die in Elsloo plaatsvinden (Maaslandcentrum) gaan door; de lokale organisatie (Dorpsplatform Elsloo) heeft laten weten dat een goede ventilatie aldaar gewaarborgd is;
  • Er zijn wat signalen dat de excursie naar de Butler Academy mogelijk verplaatst moet worden, maar mocht dat zo zijn dan zal dat aan de inschrijvers tijdig medegedeeld worden.

HET BESTUUR VAN GILDE DE GRAVEN

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * gemarkeerd

Stuur suggestie