CBK-1 : CoMPoSiTiE in de beeldende kunst

We zijn blij jullie een nieuwe en bijzondere creatieve cursus te kunnen aanbieden: Compositie in de beeldende kunst! Veel schilders en beeldhouwers zien hun technische vaardigheden met de jaren toenemen. Compositieleer in de beeldende kunst is vaak onderbelicht. Toch wordt hierdoor bepaald of je werk zeggingskracht heeft. Compositie is het ordenen van beeldelementen. Als een…