Deze eerste lezing gaat over het verduurzamen van onze eigen woningen.

Daarbij gebruik ik ons eigen huis als voorbeeld over hoe wij in de jaren 1987 tot en met 2021 met de verduurzaming van deze woning uit 1970 zijn omgegaan.

In deze lezing gaan we verder in op een aantal onderwerpen rond onze energievoorziening.

Hoe zorg je voor een zo goed mogelijke isolatie van je huis? Hoe wek je zelf elektriciteit op in relatie tot je eigen (toekomstig) elektriciteitsverbruik? Welke alternatieven heb je voor verwarming van je eigen huis in plaats van aardgas en hoe hangt dit samen met de bestaande isolatie van je huis? Hoe kun je een (toekomstige) oplaadbare, elektrische auto inzetten als thuisbatterij? Hoe koppel je regenwater af en gebruik je dit regenwater zoveel mogelijk zelf?

Klik hier voor alle gegevens